StandUp DESK och aktiva klassrum

StandUp DESK och aktiva klassrum

Höj- och sänkbara elevbord som skolbänk StandUp DESK är det smarta och hälsosamma alternativet till den traditonella skolbänken. Våra höj- och sänkbara elevbord är lätta att anpassa för så väl små som stora elever. Den steglösa höjden justeras enkelt manuellt, ingen...
Engagera dig

Engagera dig

Sortimentet för skola är framtaget tillsammans med elever och pedagoger. Vårt företag och vår produktutveckling bygger på engagemang från de som använder våra bord, rörelsehörnor och andra produkter. Men det handlar det inte bara om produkter utan lika mycket om att...
Aktuell forskning

Aktuell forskning

Här har vi samlat fakta och forskning om barn och ungas hälsovanor. Vi lyfter särskilt fram vetenskapliga rapporter och artiklar kopplade till skolans värld och om hur rörelse påverkar inlärning. Tipsa gärna om aktuell forskning som du tycker att vi borde...
Möblera klassrummet

Möblera klassrummet

Möblera klassrummet för en berikande lärmiljö Att kunna skapa innovativa, dynamiska och berikande lärmiljöer är en stor del av den moderna, framtida skolan. Hur vi möblerar ett klassrum påverkar hur eleverna upplever och uppfattar rummet men det påverkar också det...
Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer

Här har vi samlat rekommendationer och riktlinjer om barn och ungas lärande kopplat till fysiska rörelsevanor i skolan. Hälsa för lärande, lärande för hälsa En kunskapsöversikt, Skolverket, 2019 En kunskapsöversikt med syftet att öka förståelsen för hur lärande och...