Här har vi samlat rekommendationer och riktlinjer om barn och ungas lärande kopplat till fysiska rörelsevanor i skolan.

Hälsa för lärande, lärande för hälsa

En kunskapsöversikt, Skolverket, 2019

En kunskapsöversikt med syftet att öka förståelsen för hur lärande och hälsa påverkar varandra, och om hur det hälsofrämjande arbetet inom skolans gemensamma uppdrag ska bedrivas. De perspektiv som lyfts fram har sitt stöd i omfattande nationell och internationell forskning.

Läs mer

Så mycket rörelse behöver barn och unga

Rekommendationer från Centrum för Idrottsforskning, 2017

En sammanfattning av vad forskningen kommit fram till, vilka hälsovinster fysisk aktivitet ger samt förklaring av vad rekommendationerna innebär.

Läs mer

 

Internationella riktlinjer om rörelse

En publikation av WHO

Världshälsoorganisationens översikt och rekommendationer om hur mycket och på vilket sätt barn och unga behöver röra på sig.

Läs mer

Behov av resurser och riktlinjer på tre nivåer

Publicerad i Journal of Health, jan 2020

Rapporten baseras på en workshop om PAL (Physically Active Learning) mellan forskare och andra intressenter. Rapporten pekar på att PAL-program behöver utformas på tre nivåer för att vara framgångsrikt:

  • På klassrumsnivå behövs resurser och kompetenshöjning riktade mot lärare.
  • Skolor som helhet behöver utveckla en övergripande policy och mission om PAL, och rektor och föräldrar behöver ge sitt fulla stöd.
  • På nationell nivå behövs hälsoriktlinjer kring PAL samtidigt som PAL blir en tydlig del av lärarutbildningen.

Läs mer

Hjärnstark bok-inspiration

Populärvetenskapliga böcker av överläkaren i psykiatri och författaren Anders Hansen.

Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna, 2016  Om träning som hjärngympan; vad, hur och varför.

Hjärnstark junior: Smartare, Gladare, Starkare, 2020 

Hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan när det gäller koncentration, mående, sömn och mycket mer, med fokus på en yngre målgrupp. Innehåller även lättillgängliga avsnitt om hur hjärnan fungerar och inspirerande tips för mer rörelse.

Läs mer