Design, hållbarhet och kunskap

Matting är ett familjeägt nischföretag. Genom vår expertis, vårt höga engagemang och vår produktutveckling i framkant, erbjuder vi hållbara koncept och produkter för publika miljöer, arbetsplatser och skolor. Våra koncept tas fram i nära samarbete med designers och sakkunniga, med ett tydligt fokus på hållbarhet och den hållbara människan.

Välkommer till vårt showroom på Studio B3
Kurt Tingdal - ny styrelseordförande i Matting
SDW23 - mässmingel på Studio B3

MATTING INTERIOR

För en hälsosam arbetsplats och aktiv studiemiljö.

MATTING SOLUTIONS

Tillgängliga, hållbara och säkra miljöer.