MATTING INTERIOR

Inredning för en hälsosam arbetsplats och aktiv studiemiljö.

MATTING SOLUTIONS /
BUSINESS SUPPLIES

– Entrémattor, taktila ledstråk och arbetsplatsmattor.
– Attraktiva, ergonomiska och hållbara arbetsplatser.

Matting är ett familjeägt nischföretag. Genom vår expertis, vårt höga engagemang och vår produktutveckling i framkant, erbjuder vi hållbara koncept och produkter för publika miljöer, arbetsplatser och skolor. Våra koncept tas fram i nära samarbete med designers och sakkunniga, med ett tydligt fokus på hållbarhet och den hållbara människan.