Her har vi samlet anbefalinger og retningslinjer for børn og unges læring i forbindelse med fysisk aktivitet i skolen.

Sundhed for læring, læring for sundhed

En vidensoversigt, Skolverket, 2019

En vidensgennemgang med det formål at øge forståelsen af, hvordan læring og sundhed påvirker hinanden, og hvordan sundhedsfremme bør gennemføres inden for skolens fælles mission. De perspektiver, der fremhæves, understøttes af omfattende national og international forskning.

Læs mere

Hvor meget bevægelse børn og unge har brug for

Anbefalinger fra Center for Idrætsforskning, 2017

Et resumé af forskningsresultaterne, de sundhedsmæssige fordele ved fysisk aktivitet og en forklaring på, hvad anbefalingerne betyder.

Læs mere

 

Internationale retningslinjer for bevægelse

En publikation fra WHO

Verdenssundhedsorganisationens oversigt og anbefalinger om, hvor meget og hvordan børn og unge skal motioneres.

Læs mere

Behov for ressourcer og retningslinjer på tre niveauer

Udgivet i Journal of Health, januar 2020

Rapporten er baseret på en workshop om PAL (Physically Active Learning) mellem forskere og andre interessenter. Rapporten foreslår, at PAL-programmer skal udformes på tre niveauer for at blive en succes:

  • På klasseværelsesniveau er der brug for ressourcer og kapacitetsopbygning for lærerne.
  • Skolerne som helhed er nødt til at udvikle en omfattende politik og mission om PAL, og rektorer og forældre er nødt til at give deres fulde støtte.
  • På nationalt plan er der behov for sundhedsretningslinjer for PAL, og for at PAL bliver en integreret del af læreruddannelserne.

Læs mere

Fantastisk inspiration til bøger

Populærvidenskabelige bøger af overlæge i psykiatri og forfatter Anders Hansen.


Hjernestærk – hvordan motion og træning styrker din hjerne, 2016
Hvad, hvordan og hvorfor motion er hjernetræning.

Brainstrong Junior: Klogere, gladere, stærkere, 2020

Hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen med hensyn til koncentration, adfærd, søvn og meget mere, med fokus på et yngre publikum. Indeholder også letforståelige afsnit om, hvordan hjernen fungerer, og inspirerende tips til mere bevægelse.

Læs mere