MATTING INTERIOR

TIL DET KREATIVE OG BÆREDYGTIGE MENNESKE

Matting Interior sætter altid sundhed og trivsel øverst. Vi har igennem 50 år arbejdet målrettet med at samle erfaringer og viden. Vores vision handler om bæredygtige mennesker.
Vi stræber efter at de arbejdsrum og miljøer som vi opholder i hver dag – på kontoret, på hjemmearbejdspladsen og i skolen – skal give plads og mulighed for aktivitet og bevægelse og dermed bidrage til kreativitet og øget trivsel. Med de næste generationer i tankerne, har vi stort fokus på vores arbejde med miljø og bæredygtighed.

DEN FLEKSIBLE ARBEJDSPLADSPLADS

Sunde, attraktive og identitetsskabende miljøer. Læs mere

ET AKTIVT STUDIEMILJØ

Energi, koncentration og fokus. Læs mere