MATTING INTERIOR

För den kreativa och hållbara människan

Matting Interior sätter alltid hälsa och välbefinnande i första rummet. Vi har under våra 50 år samlat på oss stor erfarenhet och kunskap. Vår vision handlar om den hållbara människan. Vi vill att arbetsmiljöerna vi vistas i varje dag – på kontoret, på hemarbetsplatsen, i skolan – ska möjliggöra att vi kan vara aktiva, allt för att bidra till kreativa och hållbara människor. Med nästa generation för ögonen sätter vi stort fokus och värde på vårt hållbarhetsarbete.

KONTOR, CO-WORKING,
HEMARBETSPLATS

Möbler, belysning, ståmattor för den flexibla arbetsplatsen. Läs mer

SKOLA

Möbler för en aktiv studiemiljö. Läs mer

HEMARBETSPLATSEN - SHOP

Möbler, belysning och ståmattor. Besök vår shop