BÆREDYGTIGHED OG DESIGN

Mattings fokus er menneskers velbefindende. Vores velbefindende er afhængig af mange faktorer som f.eks. det miljø vi opholder os i. Både mentalt og fysisk. Når miljøet omkring os er sundt, er vi også sunde. Derfor er det særligt vigtigt for os at sikre, at vores og vores leverandørers aktiviteter er fair. Vi stræber efter at hvert eneste led i fremstillingsprocessen er så bæredygtig som overhovedet muligt – for slutbrugeren – producenten og for miljøet.

DET STARTER VED TEGNEBORDET (DESIGNFASEN)

I udformningen af et nyt produkt, arbejder vi ud fra 3 centrale kriterier; produktet skal bidrage til mindre stillesiddende adfærd/mere bevægelse, have en lang levetid og kunne tilpasses eller justeres efter behov. For vores hæve- sænkebare borde betyder det f.eks. at anvenderen kan variere imellem forskellige arbejdsstillinger, at alle dele og komponenter kan udskiftes, at de valgte materialer er slidstærke og miljøsmarte og at det kan anvendes af mennesker i alle størrelser. Vi tilstræber også at selve designet følger naturens formsprog og inspirerer til naturlig bevægelse.

MATERIALEVALG MED MILJØHENSYN (MATERIALEVALG / SOURCING-FASEN)

I alle det tilfælde hvor det er muligt, vælger vi miljøsmarte materialer (træ fremfor plastik etc), som kan sources i Skandinavien og som opfylder krav til gældende grænseværdier for kemikalier. Mange af de tekstiler som vi anvender er miljøcertificerede (bl.a. OEKO-TEX). Hvor det er muligt anvender vi genanvendt plastik og for nogle produkter tilbyder vi ”mest miljøvenlige alternativ”, som vores PVC-fri ståmåtte i kork. På sigt er det vores ambition at mest miljøvenlige alternativ skal blive vores standard.

FORDEL AT PRODUCERE (FREMSTILLINGSFASEN)

Miljøprofil og kort afstand er centrale elementer, når vi vælger vores producenter. Størstedelen har deres produktion i Skandinavien, hvor kravene til gode arbejdsforhold er relativt strikse. At have produktionen tæt på slutkunden betyder også reduceret transport.

MINDRE EMBALLAGE OG SMART LOGISTIK (DISTRIBUTIONSFASEN)

Vi anvender primært 100 procent genanvendt svensk pap/papir og har fravalgt unødvendigt tryk og farver. For at minimere transporten ud til vores kunder samler vi alle fragtprodukter hos 1 leverandør og optimerer derved udnyttelsen af plads i bilerne. Det vinder alle på.

GODT FOR KROPPEN, GOD KVALITET, JUSTERBART (BRUGSFASEN)

Det tåler en gentagelse. Alle vores produkter skal bidrage til mindre stillesiddende og/eller mere bevægelse hos brugeren. Produkterne skal have en lang levetid og dele skal kunne udskiftes ved slitage. Hvis behovet opstår skal produkterne kunne tilpasses nye anvendelses muligheder og funktioner.

KLAR TIL ET NYT LIV (GENBRUGSFASEN)

I hele processen med udvikling af produkter søger vi at klargøre disse til genanvendelse og et nyt liv. Ved at minimere mængden af kemikalier og vælge naturlige materialer bliver muligheden for at kunne genanvende større. Vores mål og ambition er at skabe en service hvor vi selv kan stå for at omlakere, sælge videre, leje ud, genanvende etc.

OVERORDNEDE STANDARDER OG RUTINER:

For at vores kunder skal føle sig trygge hos os, anvender vi offentligt tilgængelige branchestandarder. Vores borde er f.eks. Möbelfakta mærkede, hvilket indebære at de lever op til møbelfaktas krav om kvalitet, miljø og socialt ansvar.

I produktkategorien entréløsninger har vi produkter som er godkendte hos både Sunda hus og Byggvarubedömningen i Sverige.

Vurdering af byggevarer

 

Matting AB har et certificeret miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001:2015 og er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2015. Det indebærer f.eks. at kortlægge virksomhedens miljøpåvirkninger og derefter arbejde på områder, hvor sådanne påvirkninger kan reduceres.

ISO 9001 og 14001

NPA-certifikat (FTI)

Certifikat Elkretsen-produkter

Certifikat Elkretsen-batterier

Adfærdskodeks Matting AB

Code of Conduct

REACH Matting AB

REACH

Virksomhedspolitik Matting AB

Operationel politik

Omfanget af Matting AB's forretningssystem

Omfanget af det operationelle system