Stå upp och jobba

Stå upp och jobba

En ståmatta avlastar när du står upp De flesta har höj- och sänkbara bord på sin kontorsarbetsplats. Trots det är de så stor andel (ca 80%) som fortfarande sitter ner och arbetar. Den troliga orsaken till detta är att man är ovan vid att stå, att man får ont i ben,...