Ljus och belysning

Ljus och belysning

Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt...
För hållbara generationer

För hållbara generationer

Framtidens arbetsplatser behöver skapa förutsättningar för hållbara människor och en hållbar framtid. Det innebär också att våra nya arbetssätt med distansarbete och hybridarbetsplatser behöver nytänkande design. Vi behöver vi våga utmana det invanda Den senaste...
Goda vanor skapas i skolan

Goda vanor skapas i skolan

Det är ingen nyhet att våra barn och unga tenderar att bli alltmer stillasittande. För 20 år sedan var det ingen som oroades över att elever satt ner i bänken under skoldagen. Snarare var en stillasittande elev förebilden för en lugn studiemiljö. Sedan datorernas,...
Investera i arbetsplatsbelysning

Investera i arbetsplatsbelysning

Rätt ljus när vi arbetar betyder mer än vi tror. Framför allt under höst och vinter när mörkret gör sitt intrång. Tillgång till ljus gör oss pigga, koncentrerade och ökar prestationen. Brist på ljus och dålig belysning kan istället göra oss trötta, orsaka huvudvärk...
Guide till belysningsfakta

Guide till belysningsfakta

Det här ska du tänka på när du väljer belysning! Det finns många begrepp att ta hänsyn till när vi ska välja belysning. De vanligaste handlar om ljusstyrka, färgåtergivning, spridning av ljuset, färgtemperatur, bländning och energieffektivitet. En kort sammanfattning...