Det är ingen nyhet att våra barn och unga tenderar att bli alltmer stillasittande. För 20 år sedan var det ingen som oroades över att elever satt ner i bänken under skoldagen. Snarare var en stillasittande elev förebilden för en lugn studiemiljö. Sedan datorernas, plattornas och mobilernas intåg i barnens vardag är situationen idag en annan. Allt fler rapporter signalerar om ungas stillasittande och ohälsa. Vad kan skolan göra för att skapa en bättre studiemiljö och hälsa för eleverna?

Stillasittande – en hälsofara för våra barn

För många barn och ungdomar har stillasittandet ökat så mycket att det anses vara en global hälsorisk. Världshälsoorganisationen WHO har gått ut med ett upprop och en så kallad actionplan för att minska stillasittandet hos våra unga. Läs gärna mer om studien och rekommendationerna.

Men det finns fantastiska möjligheter redan i klassrummet för att minska stillasittandet med rätt inredning.

” I den vuxnes arbetsmiljö lyfter vi vikten av möjligheter till en varierad och ergonomisk arbetsställning genom Arbetsmiljödirektiv. Arbetsplatsen förses ofta med höj- och sänkbara bord och olika ergonomiska hjälpmedel. Men hur ser det ut för våra barn och unga i skolan? Hur ser deras ”arbetsplats” ut? Våra barn spenderar mycket tid även på sin ”arbetsplats”. “

 

Som om tiden stannat

Arbetsmiljön i skolan har tyvärr inte förändrats särskilt de sista 30-40 åren. Inredningen består fortfarande i de flesta fall av fasta bänkar och stolar utan möjlighet till variation eller anpassning för eleven. Å för vissa elever med särskilda behov skapar den stillasittande miljön ännu större utmaningar.

 

Skapa goda vanor redan i skolan

Det är i unga år som vi lägger grunden till de beteenden vi sedan utvecklar i vuxenlivet. Det är därför viktigt att redan i skolan skapa hälsosamma vanor.
Ett hållbart sätt är att ge barnen lika goda förutsättningar som vuxna redan i tidig ålder till rörelse och variation. Genom att ge barnen möjlighet att byta mellan att sitta och stå under lektionerna ökar cirkulation och syresättning. För det är den rörelse som görs varje dag som gör skillnad.

Så istället för att uppmuntra eleverna att sitta still – uppmuntra dem att ställa sig upp.
Investera i några höj- och sänkbara skolbänkar.

Möjligheten att kunna byta position när det ”kryper i benen” gör att barnen inte behöver lägga energi på att försöka sitta still och i stället kunna rikta fokus på sina uppgifter. När vi står ökar syresättningen vilket ger piggare elever och bättre koncentration.

 

Regelbunden rörelse ökar läsförståelse

Det finns flera studier som lyfter fram omedelbara mentala effekter på elev och den omgivande studiemiljön. Redan efter några minuters rörelse syns förbättras koncentration och läsförståelse. Totalt sett kan aktivitet och rörelse i skolan öka inlärningen med så mycket som 50 procent. Det beror bland annat på att vi minns och kan koncentrera oss bättre när blodcirkulationen ökar och hjärnan får mer syre och näring.

Vid regelbunden rörelse frisätts även mer av hjärnans må-bra hormoner, samtidigt som stresshormonerna får ett naturligt fysiskt utlopp. Vi blir därmed mer kreativa, stresståliga och positiva till att delta aktivt i undervisningen och mindre benägna att störa andra.

Fysisk aktivitet lyfts även fram som “medicin” för barn med diagnoser som ADHD. Genom att träna en halvtimme på morgonen och få utrymme för rörelse i skolan kan de prestera på samma nivå som barn utan diagnos.

Precis som när vi applåderar bebisen när den ställer sig upp de första gången borde vi fortsätta att uppmuntra barnen varje gång de reser sig upp. Även under skoldagen.

 

Tillsammans tar vi steget

Det finns många fina initiativ och samarbeten för att öka barns aktivitet både i skolan och även på fritiden.
Ett är det arbete den icke-vinstdrivande organisationen Generation PEP gör som du kan läsa mer om här.

Ett annat exempel är vårt grannland Finland där Undervisnings- och skolministeriet har utlyst utvecklingsunderstöd för att göra motion till en del av skoldagen. Läs mer här.

Låt oss se till att även våra barn får rätten till en ergonomisk och hälsosam studiemiljö.