För hållbara generationer

Framtidens arbetsplatser behöver skapa förutsättningar för hållbara människor och en hållbar framtid. Det innebär också att våra nya arbetssätt med distansarbete och hybridarbetsplatser behöver nytänkande design.

Vi behöver vi våga utmana det invanda

Den senaste utvecklingen med hemarbete och hybridarbetsplatser har inneburit att förutsättningarna i vår arbetsmiljö förändrats. Ett exempel är att vi blivit alltmer stillasittande i vår vardag vilket ger flera negativa konsekvenser för vår hälsa. En trend som utvecklats under lång tid, och inte bara sedan pandemin. För en hållbar framtid behöver vi våga utmana det invanda. Vi behöver ta ansvar för att se hur vår inredning kan bidra till att motivera mer hälsosamma val. Både på kort och lång sikt.

Hemarbetet har påverkat individens arbetsmiljö

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har i en studie från 2021 studerat hur det ökade hemarbetet under pandemin påverkat individens arbetsmiljö. Det visar sig att det finns stora skillnader i förutsättningarna. Kartläggningen visar att en av de risker som tydligt framgår är att bristande ergonomiska förutsättningar vid hemarbete ökar risk för skador i nacke, axlar och rygg. Det finns också farhågor om en framtida ”belastningsskuld” som kommer att visa sig längre fram på grund av mer statisk arbetsställning, fysisk inaktivitet och dåliga ljusförhållanden. Du hittar rapporten här.

Skapa motivation till nya vanor

Så hur kan vi som skapar arbetsplatsens utformning genom design och nytänkande inredning inspirera och motivera till ökad rörelse och variation både på kontoret och hemarbetsplatsen? Ett exempel är att våga tänka i nya banor. Ta till exempel den traditionella stolens utformning. Kan en stol, vars funktion är att sitta ner, utformas så att den istället främjar rörelse för att minska stillasittandet?”

En annan aspekt är att fundera på hur design och smart inredning kan motivera medarbetaren att växla mer under dagen mellan att stå och sitta. Människan är av naturen programmerad att spara energi. Men när vi idag inte rör på oss tillräckligt, skapar bekvämligheten istället passivitetsfällor som i det långa loppet förkortar vår livslängd och är negativa för vår hälsa. Låt oss genom design och utformningen av det fysiska rummet skapa motivation att resa oss och vara mer aktiva. För ett hållbart liv med ökat välbefinnande och friska medarbetare.

Material som gör oss levande

Även valet av de material vi omger oss med har en påverkan på vårt välbefinnande. Naturliga material bidrar inte bara till en mer hållbar och bättre miljö för vår jord utan även för vårt mående. Så kallad biofil design stöder människans medfödda koppling till naturen för att främja vår hälsa. Att välja naturliga material som till exempel ull, kork, återvunnet trä osv bidrar till en bättre miljö där vi mår bättre. Vi påverkas av den miljö vi befinner oss och det har vi vetat länge. Dock är det de senaste årens framsteg inom hjärnforskningen ger förklaringar till varför. Enligt Isabelle Sjövall, neurodesignern som givit ut boken ” så revolutionerar hjärnforskningen hur vi bor, arbetar och lever”, så hjälper arkitektur och design oss att bli mer produktiva och kreativa.

Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin.