For bæredygtige generationer

Fremtidens arbejdspladser er nødt til at skabe betingelser for bæredygtige mennesker og en bæredygtig fremtid. Det betyder også, at vores nye måder at arbejde på med telearbejde og hybridarbejdspladser kræver innovativt design.

Vi er nødt til at turde udfordre status quo.

Den seneste udvikling inden for hjemmearbejde og hybridarbejdspladser har ændret betingelserne for vores arbejdsmiljø. Et eksempel er, at vi er blevet mere og mere stillesiddende i vores dagligdag, hvilket har flere negative konsekvenser for vores helbred. En tendens, der har været under udvikling i lang tid, og ikke kun siden pandemien. For at skabe en bæredygtig fremtid er vi nødt til at turde udfordre status quo. Vi er nødt til at tage ansvar for at se, hvordan vores indretning kan være med til at motivere til sundere valg. Både på kort og lang sigt.

Hjemmearbejde har påvirket den enkeltes arbejdsmiljø

I et studie fra 2021 undersøgte det svenske Arbejdstilsyn, hvordan det øgede hjemmearbejde under pandemien påvirkede den enkeltes arbejdsmiljø. Det viser sig, at der er store forskelle i forholdene. Undersøgelsen viser, at en af de klart identificerede risici er, at mangel på ergonomiske forhold ved hjemmearbejde øger risikoen for nakke-, skulder- og rygskader. Der er også bekymring for en fremtidig “byrdegæld”, som vil manifestere sig i fremtiden på grund af mere statiske arbejdsstillinger, fysisk inaktivitet og dårlige lysforhold. Du kan finde rapporten her.

Skab motivation for nye vaner

Så hvordan kan vi som skabere af arbejdspladsdesign inspirere og motivere til mere bevægelse og variation både på kontoret og i hjemmet gennem design og innovative møbler? Et eksempel er at turde tænke på nye måder. Tag for eksempel designet af den traditionelle stol. Kan en stol, hvis funktion er at sidde ned, designes til at fremme bevægelse for at reducere stillesiddende adfærd?”

Et andet aspekt er at overveje, hvordan design og smarte møbler kan motivere medarbejderne til at skifte mere mellem stående og siddende arbejde i løbet af dagen. Mennesket er naturligt programmeret til at spare på energien. Men i dag, hvor vi ikke bevæger os nok, skaber komfort inerti-fælder, der i det lange løb forkorter vores levetid og er skadelige for vores helbred. Lad os gennem design og indretning af det fysiske rum skabe motivation til at stå op og være mere aktiv. For et bæredygtigt liv med øget velvære og sunde medarbejdere.

Materialer, der gør os levende

Selv valget af de materialer, vi omgiver os med, har indflydelse på vores velbefindende. Naturmaterialer bidrager ikke kun til et mere bæredygtigt og bedre miljø for vores planet, men også til vores velbefindende. Såkaldt biofilisk design understøtter menneskets medfødte forbindelse med naturen for at fremme vores sundhed. At vælge naturlige materialer som uld, kork, genbrugstræ osv. bidrager til et bedre miljø, hvor vi har det bedre. Vi påvirkes af vores miljø, og det har vi vidst længe. Men de seneste fremskridt inden for hjerneforskning giver forklaringer på hvorfor. Ifølge Isabelle Sjövall, neurodesigner og forfatter til bogen “How brain research is revolutioning the way we live, work and play”, hjælper arkitektur og design os med at blive mere produktive og kreative.

Kortlægning og analyse af betingelserne for at arbejde hjemmefra under coronapandemien.