Ljus och belysning

Ljus och belysning

Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt...
Guide till belysningsfakta

Guide till belysningsfakta

Det här ska du tänka på när du väljer belysning! Det finns många begrepp att ta hänsyn till när vi ska välja belysning. De vanligaste handlar om ljusstyrka, färgåtergivning, spridning av ljuset, färgtemperatur, bländning och energieffektivitet. En kort sammanfattning...
Stillasittandet kostar Sverige 1,3 miljarder kr

Stillasittandet kostar Sverige 1,3 miljarder kr

WHO: Svensk miljardnota för bristen på fysisk aktivitet Varje år kostar stillasittandet Sverige 1,3 miljarder kronor. Den uppskattningen gör Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport, där organisationen har räknat ut kostnaden för sjukdomar och vårdbehov som hade...
Hemmakontoret – en hälsofälla?

Hemmakontoret – en hälsofälla?

Så undviker du att hemmakontoret blir en hälsofälla! Att arbeta hemma kan ha många fördelar. Men det kan också innebära negativa hälsoeffekter och bli kostsamt om vi inte tar ansvar för den fysiska arbetsmiljön. Vi har samlat fakta och tips när det gäller att utforma...
Stå upp och jobba

Stå upp och jobba

En ståmatta avlastar när du står upp De flesta har höj- och sänkbara bord på sin kontorsarbetsplats. Trots det är de så stor andel (ca 80%) som fortfarande sitter ner och arbetar. Den troliga orsaken till detta är att man är ovan vid att stå, att man får ont i ben,...
Varannan anställd har ett stillasittande jobb

Varannan anställd har ett stillasittande jobb

Nästan varannan anställd, 48 procent, har ett stillasittande arbete. Kvinnor är betydligt mer utsatta än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet. Läs mer här!