Global trend, minskad fysisk aktivitet från 2001-2016

Global trend, minskad fysisk aktivitet från 2001-2016

En studie gjord av WHO (Världshälsoorganisationen) visar på att en fjärdedel av världens befolkning, hela 1,4 miljarder människor, rör på sig för lite. Studien grundas på självrapporterad data från 358 studier i 168 länder, som inkluderar 1.9 miljoner människor och...