Investera i arbetsplatsbelysning

Rätt ljus när vi arbetar betyder mer än vi tror. Framför allt under höst och vinter när mörkret gör sitt intrång. Tillgång till ljus gör oss pigga, koncentrerade och ökar prestationen. Brist på ljus och dålig belysning kan istället göra oss trötta, orsaka huvudvärk och skapa problem i nacke och rygg. Här följer några råd på vad du bör tänka på när du väljer arbetsplatsbelysning.

 

” Inte bara hjärnan påverkas av dåligt ljus med huvudvärk med mera som resultat. Dåligt ljus kan också påverka vår fysiska hållning och i värsta fall också skapa nack- och ryggproblem.”

När ljuset inte räcker till tenderar vi att spänna ögonen och sträcka fram nacken för att se bättre på skärmen eller pappret. Det kan bland annat orsaka huvudvärk men också påverka vårt humör och vår vilja att vara sociala.

 

Vi behöver olika mängd ljus

En person som är äldre behöver ofta mer ljus än någon som är yngre. Orsaken är att när vi blir äldre så försämras vår syn och då behöver våra ögon mer ljus för att kunna se bra.

Därför är individuell anpassning av mängden ljus viktig även när vi arbetar. Riskerna med en inredning som endast har fast belysning, utan anpassningsmöjlighet, är att vissa medarbetare inte får det ljus de behöver för att kunna koncentrera sig och orka med sina uppgifter.

 

Så här påverkas vi av för dåligt ljus:

 

 • Trötthet
 • Sänkt prestationsförmåga
 • Sänkt immunförsvar
 • Sänkt aktivitetslust
 • Mindre social, vill inte umgås med andra
 • Störd dygnsrytm
 • Vintertrötthet
 • Nedstämdhet med risk för klinisk depression
 • Sömnproblem
 • Stress

 

Forskare eniga om vikten av rätt belysning

En studie gjord av Novus för Belysningsbranschen visar att det finns stort utrymme för förbättring när det gäller arbetsplatsbelysning.

 

Studien visar följande:

Fel belysning på många arbetsplatser

 

 • Bara 15% av yrkesarbetande uppger att belysningen vid deras arbetsplats är anpassad efter individuella behov.
 • Bara 15% av uppger att de själva kan reglera belysningens styrka.
 • Bara en av åtta (12%) har belysning som släcks automatiskt när de lämnar rummet.
 • Nästan ingen (3%) jobbar i belysning där ljusnivån anpassas automatiskt efter dagsljuset.

 

 

” Brist på ljus men också för mycket ljus kan långsiktigt vara skadligt för oss. Ljus påverkar våra hormoner och bör följa dygnets rytm. Rätt mängd ljus påverkar vår möjlighet att vara effektiva men också att få återhämtning mellan intensiva arbetspass. “