Global trend, minskad fysisk aktivitet från 2001-2016

En studie gjord av WHO (Världshälsoorganisationen) visar på att en fjärdedel av världens befolkning, hela 1,4 miljarder människor, rör på sig för lite.

Studien grundas på självrapporterad data från 358 studier i 168 länder, som inkluderar 1.9 miljoner människor och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Public Health (här kan du läsa hela studien, publicerad 4 september 2018). Resultaten visar att mer än en fjärdedel av världens befolkning rör på sig för lite, något som kan resultera i förhöjd risk av hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer.

Om nuvarande trend fortsätter kommer WHO’s mål, om att minska den fysiska inaktivitetet med 10% till år 2025, inte uppnås.

The Lancet Public Health (här kan du läsa hela studien, publicerad 4 september 2018)