Unga sitter på ett problem

I skolbänken, på bussen, framför mobilen, paddan och vid matbordet. Barn och unga sitter 70-80 procent av sin vakna tid och endast tre av tio barn och unga i Sverige rör på sig tillräckligt, se mer under Forskning & Fakta. Det får konsekvenser. Muskler och skelett blir svagare. Färre nya nervceller bildas och kopplas ihop i hjärnan. Risken för allvarliga sjukdomar senare i livet ökar. Ämnesomsättningen minskar och vi får lättare att lägga på oss.

Långa sittpass i skolan får inte minst omedelbara konsekvenser. Syresättningen av hjärnan går trögare och koncentrationen tryter. Hjärnans lyckohormoner drar ner på takten och våra stresshormonerna får inget naturligt (fysiskt) utlopp. Studier har visat att mer fysisk aktivitet och rörelse kan öka inlärningen med upp till 50%.

Utifrån ett inlärningsperspektiv påverkas således inte bara elevhälsan, utan även inlärningsförmågan och miljön i klassrummen av “sittsjukan”.

Skolan kan bryta sittsjukan

Stillasittande är så klart inte bara skolans problem, men eftersom alla barn går i skolan är den en jämlik och central arena för att åstadkomma bred förändring och skapa nya vanor. Och enligt läroplanen ska grundskolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Om sittsjukan motverkas i skolan följer den heller inte lika lätt med till framtidens arbetsplatser. Det tjänar samhället på i längden.

Aktiva klassrum på schemat

Förutom att stimulera till mer rörelse på raster och fritids samt införa fler gympalektioner kan skolan jobba med aktiva klassrum. Till exempel genom att erbjuda elever höj- och sänkbara bord så att de kan stå upp och byta arbetsställning. Om eleverna dessutom står på en matta som stimulerar muskelaktiviteten blir effekten ännu större. I ett aktivt klassrum finns kanske även en rörelsehörna där elever kan höja pulsen och få utlopp för stresshormoner, och hitta tillbaka till koncentrationen.

Vidare kan läraren bygga in fysisk aktivitet i undervisningen, till exempel genom att låta eleverna skriva sina svar på tavlan eller förlägga mattelektionen utomhus. Fler aktiv klassrumstips hittar du här. Mer om vad forskningen säger kan du läsa här.