Unge mennesker har et problem

I skolen, i bussen, foran din mobiltelefon, tablet og ved middagsbordet. Børn og unge tilbringer 70-80 procent af deres vågne tid siddende, og kun tre ud af ti børn og unge i Sverige er tilstrækkeligt aktive, se mere under Forskning & Fakta. Det har konsekvenser. Muskler og knogler bliver svagere. Færre nye nerveceller dannes og forbindes i hjernen. Risikoen for alvorlige sygdomme senere i livet øges. Vores stofskifte falder, og vi tager lettere på i vægt.

Lange perioder med stillesiddende arbejde i skolen har umiddelbare konsekvenser. Ilttilførslen til hjernen bliver langsommere, og man mister koncentrationen. Hjernens lykkehormoner sænkes, og vores stresshormoner har ikke noget naturligt (fysisk) afløb. Undersøgelser har vist, at mere fysisk aktivitet og bevægelse kan øge indlæringen med op til 50%.

Fra et læringsperspektiv er det således ikke kun elevernes helbred, men også indlæringsevnen og klassemiljøet, der påvirkes af “anfaldsforstyrrelser”.

Skoler kan bryde anfaldsforstyrrelsen

Selvfølgelig er stillesiddende adfærd ikke kun et skoleproblem, men da alle børn går i skole, er det en ligeværdig og central arena for at opnå en bred forandring og skabe nye vaner. Og ifølge læseplanen skal folkeskolen bestræbe sig på at tilbyde daglig fysisk aktivitet til alle elever. Hvis man forebygger anfald i skolerne, er det mindre sandsynligt, at de overføres til fremtidige arbejdspladser. Det gavner samfundet i det lange løb.

Aktive klasseværelser på dagsordenen

Ud over at opfordre til mere bevægelse i pauserne og efter skoletid og indføre flere idrætstimer, kan skolerne arbejde med aktive klasseværelser. For eksempel ved at tilbyde eleverne hæve-sænke-borde, så de kan stå op og skifte arbejdsstilling. Hvis eleverne også står på en måtte, der stimulerer muskelaktiviteten, er effekten endnu større. Et aktivt klasseværelse kan også omfatte et bevægelseshjørne, hvor eleverne kan få pulsen op, frigøre stresshormoner og genvinde koncentrationen.

Derudover kan lærerne indarbejde fysisk aktivitet i deres undervisning, f.eks. ved at lade eleverne skrive deres svar på tavlen eller tage matematiktimen udendørs. Du kan finde flere tips til et aktivt klasseværelse her. Du kan læse mere om, hvad forskningen siger her.