Innovation Day 2019

I tisdags var det uppstartsmöte för projektet Innovation Day 2019 och uppdraget presenterades för Alströmergymnasiets elever som just nu går Teknikprogrammet/Design- och produktutveckling i åk2. Tanken med projektet är att involvera ungdomar som är framtidens arbetstagare i Mattings strävan att tänka nytt vid produktutveckling. Dagen inleddes med gemensam lunch och presentationer av Matting, därefter var det workshop för de olika grupperna. För att krydda det hela med extra inspiration så fick eleverna även lyssna till vår designer Peter Mattisson, som också deltog i brainstorming och workshops.

Vad är Innovation Day?
Mattings vision är att skapa välbefinnande som ger kreativa och hållbara människor. I vår mission och vår värdegrund lyfter vi att vi ska ligga i framkant, arbeta för hållbar utveckling och vara modiga. Vi arbetar med kunddriven produktutveckling. Därför är det viktigt för oss att inkludera nästa generation i vårt koncept- och produktutvecklingsarbete. Ungdomar är framtidens arbetstagare och de som ska tro på och motiveras av våra produkter. Därför introducerar vi nu Innovation Day – en dag då eleverna kommer att få brainstorma kring olika utmaningar, kundbehov och praktiskt få lära sig lite om att hur det är att vara produktutvecklare. Och få spela en viktig roll i Office Wellness framtida produktutveckling.

Om Alströmergymnasiets Teknikprogram
”Inriktningen Design- och produktutveckling passar dig som vill utveckla dina kunskaper inom datastyrd design och konstruktion. Fokus är på design och skapande, men miljötänket ingår som en naturlig del och vi arbetar för en hållbar utveckling och effektiv resursanvändning.” Klassen från Alströmergymnasiet går i årskurs två och de genomför under vårterminen kursen Design 1. (När de går i trean kommer de att fortsätta med kursen Design 2.) Gruppen består av 18 st elever och deras programlärare är Karin Elmgren.