Innovationsdag 2019

Tirsdag var der opstartsmøde for projektet.
Innovationsdag 2019
og opgaven blev præsenteret for Alströmergymnasiets elever, som i øjeblikket går på Teknologiprogrammet/Design og Produktudvikling på 2. år . Ideen med projektet er at involvere unge mennesker, som er fremtidens arbejdere, i Mattings bestræbelser på at innovere inden for produktudvikling. Dagen startede med en fælles frokost og præsentationer af Matting, efterfulgt af en workshop for de forskellige grupper. For at give ekstra inspiration fik de studerende også mulighed for at lytte til vores designer Peter Mattisson, som også deltog i brainstorming og workshops.

Hvad er innovationsdagen?
Mattings vision er at skabe velvære for kreative og bæredygtige mennesker. Vores mission og kerneværdier understreger, at vi skal være på forkant, arbejde for en bæredygtig udvikling og være modige. Vi arbejder med kundedrevet produktudvikling. Derfor er det vigtigt for os at inkludere den næste generation i vores koncept- og produktudviklingsarbejde. Unge mennesker er fremtidens arbejdere og dem, der vil tro på og blive motiveret af vores produkter. Derfor introducerer vi nu Innovation Day – en dag, hvor de studerende kan brainstorme om forskellige udfordringer, kundebehov og lære om de praktiske aspekter af at være produktudvikler. Og spille en vigtig rolle i Office Wellness’ fremtidige produktudvikling.

Om Alströmergymnasiets teknologiprogram
“Specialiseringen Design og produktudvikling er velegnet til dem, der ønsker at udvikle deres færdigheder inden for computerstøttet design og konstruktion. Fokus er på design og skabelse, men miljøtænkning er en naturlig del, og vi arbejder for bæredygtig udvikling og effektiv brug af ressourcer.” Klassen fra Alströmergymnasiet går på andet år, og i løbet af foråret gennemfører de faget Design 1. (Når de går på tredje år, fortsætter de med faget Design 2.) Gruppen består af 18 elever, og deres programlærer er Karin Elmgren.