Unga vuxna sitter mer än 80-åringar

Enligt befolkningsundersökningen Liv och Hälsa, som genomförs i samarbete mellan regionerna/landstingen i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län (CDUST-regionen), visar att unga vuxna är mer stillasittande än 80-åringar. Undersökningen, som genomförts regelbundet sedan 2000, skickades ut till 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år och äldre i regionen. Enkäten består av ett 50-tal frågor om hälsa och olika vanor.

Ladda ner undersökningen här.

Övrigt: Landstingen i Sörmland och Värmland samt regionerna i Uppsala, Västmanlands och Örebro län har regelbundet genomfört befolkningsundersökningar inom ramen för det länsövergripande samarbetet. Undersökningarna har genomförts 2000, 2004, 2008, 2012 och 2017. Undersökningarna är ett unikt underlag för kunskapsspridning, planering och styrning. Resultaten presenteras i olika former och sammanhang, från muntliga redovisningar och rapporter till vetenskapliga artiklar.