Unge voksne sidder mere end 80-årige

Ifølge befolkningsundersøgelsen Liv och Hälsa, som gennemføres i samarbejde mellem regionerne/landstingene i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland og Örebro amter (CDUST-regionen), er unge voksne mere stillesiddende end 80-årige. Undersøgelsen, der er blevet gennemført regelmæssigt siden 2000, blev sendt til 78.000 tilfældigt udvalgte personer på 18 år og derover i regionen. Undersøgelsen består af ca. 50 spørgsmål om sundhed og vaner.

Download undersøgelsen her.

Andet: Landstingene i Sörmland og Värmland og regionerne i Uppsala, Västmanland og Örebro amter har regelmæssigt gennemført befolkningsundersøgelser inden for rammerne af et samarbejde mellem amterne. Undersøgelserne blev gennemført i 2000, 2004, 2008, 2012 og 2017. Undersøgelserne giver et unikt grundlag for vidensformidling, planlægning og forvaltning. Resultaterne præsenteres i forskellige former og sammenhænge, fra mundtlige præsentationer og rapporter til videnskabelige artikler.