Lättplacerat, svenskt och ergonomiskt.

Hem är oftast inte inredda för att arbeta i. Det vill vi, med små medel, ändra på. Vår utgångspunkt är att göra hemarbetsplatsen trevligare, roligare och fysiskt bättre för användarna. Sortimentet vi erbjuder är svensktillverkat och utvecklat i nära samarbete med formgivarna Dan Ihreborn och Peter Mattisson. Resultatet har blivit ergonomiska och lättplacerade möbler och tillbehör, med svensk design och smarta funktioner.