At være i stand til at skabe innovative, dynamiske og berigende læringsmiljøer er en stor del af den moderne, fremtidige skole. Hvordan vi indretter et klasseværelse påvirker, hvordan eleverne oplever og opfatter rummet, men det påvirker også den sociale adfærd. Der er i øjeblikket meget forskning og mange undersøgelser af, hvordan miljøet omkring os påvirker vores hjernesundhed. Hvordan vi læser og koder steder, har været vigtigt for vores overlevelse gennem hele vores historie. Generelt trives vi godt i miljøer, der udfordrer vores hjerner med måde.

Nedenfor er nogle eksempler på, hvordan man kan organisere møbler, og tips og forslag, der måske passer til dit klasseværelse. Det er læreren, der kender sit klasselokale bedst, og der skal selvfølgelig tages hensyn til antallet af elever, klasselokalets størrelse, elevernes alder osv. Det er vigtigt, at eleverne inddrages og forstår, hvorfor og hvordan de skal stå og sidde ved StandUp DESK-elevbordene for at opnå optimal ergonomi. En undersøgelse viste, at miljøet kan påvirke elevernes præstationer i standardiserede tests med op til 15%. Ved at tænke nøje over, hvordan man indretter et klasseværelse, kan man opnå flere positive effekter.

Afhængigt af hvilke effekter du ønsker at opnå med dine møbler, kan du placere bordene på forskellige måder. Når vi placerer vores ståborde i små grupper, fremmer det den sociale interaktion, mens borde placeret langs en væg reducerer antallet af samtaler. Da bordene er lette at flytte rundt på, kan brugerne tilpasse møblerne efter lektionens indhold, mål og formål.

U-form

En U-formet placering øger de studerendes deltagelse. Der er mere dialog, der bliver stillet flere spørgsmål, og de studerende er mere involverede. Det sker mellem elev og elev, men også mellem elev og lærer. I denne position kan man også se, at øjenkontakten øges. Det er meget positivt, når nogen taler, fortæller en historie eller holder en præsentation. I en klasse, hvor klimaet er uroligt blandt eleverne, er den U-formede placering passende. I dette arrangement er det nemt for læreren at holde kontakt med alle elever og samtidig give ekstra opmærksomhed til de elever, der har brug for det. Det er også et godt sted, hvor timerne starter og slutter på samme tid. Skærmene er et godt supplement til at arbejde koncentreret, og muligheden for at veksle mellem at stå og sidde bliver en naturlig del af arbejdet.

cykler

Ved at placere ståbordene i rækker opmuntres eleverne til at arbejde mere selvstændigt. I denne opstilling er det som regel lettere at øge afstanden mellem bordene, hvilket kan være en hjælp, når der kræves meget målrettet koncentration og fokus. På samme måde kan afstanden mellem bordene gøre det lettere at aflæse hinandens ansigtsudtryk, bevægelser eller mimik. Det kan hjælpe en elev, der har svært ved at aflæse følelsesmæssige udtryk og så videre. En afstand på omkring en meter er normalt nok til, at man let kan aflæse hinanden. På den måde behøver vi ikke at bevæge os rundt for at få det fulde billede. Da den studerende har en afstand mellem dem, påvirkes miljøet ikke, og den studerende vælger at sidde eller stå. Denne placering er velegnet til bl.a. briefinger, præsentationer, selvstændigt arbejde osv.

Aktivitetsbaseret

I klasseværelser, hvor læringsmiljøet er designet med en aktivitetsbaseret tilgang, opfylder bordene en rigtig god funktion. Det er som regel bedst at placere bordene i et hjørne. I nogle tilfælde kan de andre borde i klasseværelset være almindelige bænke/borde. I hjørnet kan folk skiftes til at bruge ståbordene som et alternativ til naturlig bevægelse. Denne placering egner sig godt til selvstændig virksomhed, f.eks. en arbejdsplan. Forskning viser, at hjernen går i dvale efter 30 minutters stillesiddende arbejde. Kroppen signalerer, at det er tid til en pause og restitution, og vores koncentrationsevne mindskes. Ved at stå op med jævne mellemrum frigør du ny energi og øger din koncentration igen. Når man arbejder ved StandUp-bordene, er det meget vigtigt at tale med eleverne om, hvordan deres kroppe har det, når de står op og sidder ned. Hvorfor vi har brug for at bevæge os, og hvad der sker i vores hjerne og krop, når vi står op. Ved at skabe denne bevidsthed blandt eleverne øger vi deres tillid til deres egne evner og deres evne til at påvirke deres læring og adfærd.

Gruppe

Til gruppearbejde og workshops placeres de højdejusterbare borde i grupper. De letter samarbejdet og øger deltagelsen og giver et godt grundlag for at lære sammen. Hvis vi arbejder aktivt på at skabe gode relationer i et positivt læringsmiljø, slapper vores hjerner af og restituerer sig, hvilket resulterer i mere kreativitet og problemløsning. Det er en rigtig god måde for eleverne at repetere med hinanden og forklare deres tanker for hinanden. Det bliver et naturligt sted at udtrykke sig mundtligt og giver god øvelse i at stå og tale foran små grupper.

I vores forslag har vi lært af de skoler, der allerede har møbleret med Matting Interiors elevborde og har taget hjælp fra Hjerne beriget og Linda Bellvik – Linda arbejder med entreprenøriel læring, der stimulerer nysgerrighed og selvtillid, og hun er ekspert i at skabe arbejdsmiljøer og -klimaer, hvor hjernen trives. Linda har i flere år opbygget effektive læringsmiljøer i skoler og udviklet forskellige miljøer på arbejdspladser rundt om i Sverige – altid med udgangspunkt i vores vigtigste råstof: hjernen.