MATTING SOLUTIONS /
BUSINESS SUPPLIES

– Tillgängliga, hållbara och säkra miljöer
– Attraktiva, ergonomiska och hållbara arbetsplatser

Matting Solutions har ett fokus på koncept som ger tillgängliga, funktionella och säkra publika entréer och miljöer. Inom Matting Business Supplies fokuserar vi på koncept för att skapa attraktiva, ergonomiska och hållbara arbetsplatser.

Vi har under många år samlat på oss stor kunskap och expertis. Vår vision handlar om den hållbara människan. Och vi vill att de miljöer vi vistas i ska vara tillgängliga och säkra för alla. Med nästa generation för ögonen sätter vi stort fokus och värde på vårt hållbarhetsarbete.

Entréer

Tillgängliga, hållbara och funktionella entrélösningar.
Läs mer

Ergonomiska produkter

Produkter för arbetsplatsen.
Läs mer

Tillgänglighet

Taktila ledstråk och kontrastmarkeringar.
Läs mer

Industri, lager & butik

Arbetsplastmattor för alla miljöer.
Läs mer

hundsport

Agility- och mattor för hundsport.
Läs mer

VÄLKOMMEN

Till vårt showroom på Studio B3

Studio B3

Besök vårt showroom.
Läs mer