Kontakt
  Broschyrer, reklamation mm
  Om Matting
  
  Företagspresentation
  
  Miljö
  
  Personuppgiftspolicy
  Pressklipp
 
  Belysning
  LightUp LED-lampor
  Ergonomiska möss & styrdon
  Jobmate
  Övriga kontorsprodukter
  Matt- och golvskydd
  StandUp
  ActiveS Skola
  Arbetsplatsmattor
  Entrémattor
  Profilmattor
  Gång-/Korridormattor
  Specialmattor
  Utförsäljning
 
 
 Danska
 Engelska
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
   
 
 

ISO Certifiering 
Alla produkter som Matting AB säljer är fria från ämnen upptagna på EU:s kandidatlista. Vi strävar efter att produkterna ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan under hela sin livscykel och försöker att välja de fraktsätt som är det bästa ur miljösynpunkt. Vi har valt att utföra oberoende tester av innehållet i ett antal produkter som en extra kontroll. När det gäller egen produktutveckling, så är vår ambition att, där det är möjligt, välja produktion så närliggande som möjligt, ex. så har vi produkter som är helt tillverkade i Sverige. Att hela tiden hålla produktsortimentet uppdaterat är något som vi strävar efter vilket också leder till att vi har låg inkurans. Matting AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. 

Kvalitet 
Vårt motto kvalitetsledningen är att alltid har kundens behov och förväntningar i fokus, detta genomsyrar allt vi gör och inte bara de produkter som vi säljer. Vi är lyhörda för trender och vårt mål är att hela tiden ligga i framkant inom våra marknader. Våra produkter håller alltid en hög kvalitet och därför lämnar vi alltid minst 2 års garanti. Matting AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. 

Hållbarhet (CSR) 
För att vara leverantör till Matting AB, så krävs undertecknande av vår Code of Conduct (Uppförande kod). Alla leverantörer måste intyga att de inte har ämnen som finns på EU:s kandidatförteckning. Förutom detta, så gör vi frekventa besök på plats hos våra leverantörer, i huvudsak i USA, Sverige, Sri Lanka och Kina. 

Matting AB är anslutna till CSR Väst, en ideell organisation som bidrar till att hjälpa medlemmar att låta affärer gå hand i hand med Socialt ansvarstagande. I vår webbapplikation StandUp Marathon, som hjälper till att hålla koll på din "ståtid" vid skrivbordet, har vi vid ett antal tillfällen kört en kampanj som heter "The Human Raise". Under kampanjperioderna (som pågått ca 4 månader) så omvandlas alla deltagares ståtid/förbrukade kalorier till dagsransoner som skänkts till initiativet Share The Meal. Senaste insamlingen resulterade i 4834 dagsransoner! 

Vi arbetar aktivt med ökad tillgänglighet. Tactile Flooring by Matting guidar användaren med visuella och taktila (kännbara) ledstråk för både inom- och utomhusmiljö och med våra kontrastmarkeringar ser vi till att varna för t ex nivåskillnader, glaspartier och dörrsvep. Flera produkter som säljs är miljöbedömda hos Sunda Hus och/eller Byggvarubedömningen. 

Genom våra ActiveS produkter, (utvecklade för skolmiljö) så gör vi skillnad för barn och ungdomars hälsa och välmående i skolan. Manuellt höj- och sänkbara elevbord ger en ökad aktivitet och minskar stillasittande. ActiveS har ett samarbetsavtal med initiativet Generation Pep, en icke vinstdrivande organisation, som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Våra elevbord är testade och Möbelfakta-märkta. 

Matting AB är ett familjeägt företag. 1% av vinsten går till Jon Bothas Minnesfond där pengarna sedan används för att hjälpa utsatta barn och unga.   

Källsortering 
Matting AB har ett detaljerat återvinningsprogram där vi källsorterar allt från hushållssopor till träpallar. 

Samarbete med El-kretsen 
Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordning SFS 2014:1075 samt förordningen om producentansvar för batterier SFS 2008:834 samarbetar vi med Elkretsen AB. Dina använda produkter kan lämnas vid närmsta återvinningsstation eller insamlingsplats. För vidare information om närmaste mottagningsstation: www.el-kretsen.se 

Uttjänta mattprodukter 
I enlighet med Matting AB:s miljöpolicy erbjuder vi oss att kostnadsfritt emotta uttjänta mattprodukter för ombesörjande att produkten återvinns eller hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Den utjänta mattprodukten kan återlämnas till: Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås 
Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkten ersätts ej.
 

Val av tillverkare  
Vid valet av tillverkare finns miljöaspekten med som ett besluts-kriterie. Vi söker även påverka våra tillverkare att verka på samma sätt som vi gör på Matting AB. 

Förpackningsmaterial 
Förpackningsmaterial är en betydelsefull och miljöpåverkande faktor i Mattings verksamhet. Generellt gäller för papper och förpackningsmaterial att dessa är tillverkade i Sverige och i enlighet med normer satta av Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). Allt ytteremballage som Matting använder kommer från 100% återvunnet papper. Förpackningarna är även RESU-märkta, vilket är en europeisk märkning, godkänd för europeiska mått. 

Medlem i FTI-registret 
Matting AB är anslutet till FTI, www.fti.se. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. 

Frågor? 
Har du frågor om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Maria Ohlsson på tel. 0322-67 08 06 eller
e-post: maria.ohlsson@matting.se  

   

  

  

  
 

 
 
Välkommen!
Vänligen gör ditt val här:
Här kan du se hela vårt sortiment för
att ″Må bra på jobbet″ - produkter
för kontorsarbetsplatsen samt entré-
och arbetsplatsmattor för alla miljöer.
Här finner du som är ARKITEKT,
BYGG- och FASTIGHETSANSVARIG
produkter som entrémattor, taktila
ledstråk, arbetsplatsmattor samt
mattor för hundsportsarenor.
En aktiv arbetsmiljö ger piggare elever
som lättare kan koncentrera sig och få
mer lust till lärande.
Vårt sortiment skapar möjlighet för
minskat stillasittande och ökad rörelse
under dagen.
Spara mitt val.